Νέα

14o Eτήσιο Συνέδριο Healthworld

Αναζητείται ένα υγιές Σύστημα Υγείας για μια υγιή κοινωνία Το Ελληνοscoliosisslc healthworld-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 14o Ετήσιο Συνέδριο Healthworld στις 19 & 20 Οκτωβρίου, με τίτλο: «Does health matter?», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Athens Ledra. Στο φετινό συνέδριο, θα συζητηθεί σε βάθος η πρωταρχική σημασία της ύπαρξης ενός βιώσιμου και καινοτόμου συστήματος υγείας, για τους πολίτες, την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, θα αναζητηθούν οι πρακτικές που θα μετασχηματίσουν το σύστημα υγείας σε αποτελεσματικό, με στόχο πάντα το βέλτιστο επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσμού σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, η οποία ενσωματώνει την πολιτική για την υγεία ως στους καθοριστικούς παράγοντες ευημερίας και ανάπτυξης για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης. Το Συνέδριο θα παρακολουθήσουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής, ιατρικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων. O Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών υπογράμμισε: “ Παρά το ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει αναγνωρισθεί ως ένας από τους τομείς που θα στηρίξουν το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, αντί να εφαρμόζονται αναπτυξιακές πολιτικές  συνεχίζονται οι μνημονιακές οριζόντιες μειώσεις τιμών  που έχουν οδηγήσει τη φαρμακευτική δαπάνη σε επίπεδα μη βιώσιμα για τις επιχειρήσεις και επικίνδυνα για την υγεία του πολίτη. Ο Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Συντονιστής των Εργασιών του Συνεδρίου κ. Ιωάννης Κυριόπουλος τόνισε: «Η οικονομική ασφυκτική πίεση, η οποία ασκείται στο υγειονομικό σύστημα της χώρας μας, συμβάλλει με δραματικό τρόπο στην ευρεία απο-ασφάλιση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις επίσημες διεθνείς αναφορές ο πληθυσμός, ο οποίος ευρίσκεται εκτός ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται σε 21% του συνολικού πληθυσμού ενώ κατά την εκτίμηση των δημοσίων  αρχών της χώρας 3,06 εκατ. πολίτες έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, κατάσταση η οποία συνιστά μείζονος αρνητικής σήμανσης ιστορικό και πολιτικό μέγεθος για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.