Νέα

Αποκατάσταση φυσιολογικής κίνησης με τη βοήθεια του κηδεμόνα

Το κάταγμα σπονδυλικής στήλης είναι το συνηθέστερο αποτέλεσμα, μετά από μια πτώση σε ηλικιωμένα άτομα. Περισσότερα από 450.000 κατάγματα λόγω πτώσης ηλικιωμένων ατόμων, έχουμε κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ο  ετήσιος αριθμός των ηλικιωμένων (70 και πλέον χρόνων) με κάταγμα κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 20.000!!!

Η ανάρρωση από ένα κάταγμα απαιτεί μια μακρά περίοδο αποκατάστασης. Ο στόχος της αποκατάστασης είναι η απόκτηση και πάλι της  φυσιολογικής στάσης και  κίνησης. Χρειάζεται προσπάθεια και βοήθεια  στο να  μάθετε πώς να αυξάνετε σταδιακά το βάρος που βάζετε, πως να σηκώσετε ολόκληρο το βάρος σας,  πώς να κάθεστε, να στέκεστε και να περπατάτε, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί και πάλι τραύμα ή να προκαλέσετε βλάβη στο τεχνητό τμήμα, αν έχει τοποθετηθεί.

Εφόσον δεν υφίσταται σοβαρή νευρολογική βλάβη η θεραπεία είναι συντηρητική. Η χρήση κηδεμόνων, αναλγητικών και κινησιοθεραπείας εντάσσονται στα πλαίσια της συντηρητικής αγωγής.

Κάποια άτομα με πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα θα χρειαστεί να φορέσουν έναν ειδικό κηδεμόνα σπονδυλικής στήλης. Ο τύπος αυτού του ορθοπεδικού βοηθήματος διαφέρει σε κάθε τύπο και περιοχή κατάγματος. Ο σκοπός του είναι διττός: από την μία πλευρά ελαττώνει το άλγος που προέρχεται από το ίδιο το κάταγμα και τον μυϊκό σπασμό που μπορεί να δημιουργείται στους μυς της περιοχής και από την άλλη προστατεύει την περιοχή στις καθημερινές σας δραστηριότητες, ώστε τα κατάγματα να επουλωθούν όσο το δυνατό σωστότερα και επαρκέστερα, μειώνοντας έτσι και τον κίνδυνο υπερβολικής κυφωτικής διαμόρφωσης. Η χρήση του απαιτεί προσοχή σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Πρέπει ο ασθενής να θυμάται ότι ο κηδεμόνας  είναι προσωρινό μέτρο και να μην επαναπαύεται στη χρήση του. Η σπονδυλική στήλη θα πρέπει να «σταθεί» μόνη της σε όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα γίνεται. Για το λόγο αυτό η χρήση του κηδεμόνα οφείλει να περιορίζεται σε χρονική διάρκεια μέσα στην ημέρα, καθώς ο καιρός περνά, και να αυξάνεται ο χρόνος και η ένταση των ασκήσεων ενδυνάμωσης των μυϊκών ομάδων.