Αρθρογραφία

Εφαρμογή του κηδεμόνα και ανάπτυξη

Ο κηδεμόνας κατασκευάζεται στο κέντρο μας, σύμφωνα με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν διεθνώς και περνά από τεχνικούς ελέγχους ποιότητας σύμφωνα με την πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Η λήψη των μέτρων με 3D SCANNER και η ακριβής επεξεργασία του εκμαγείου σε πρόγραμμα CAD-CAM του προσδίδουν μια απόλυτη ακρίβεια όσον αφορά την εφαρμογή και τη λειτουργικότητά του.

Οι πρόβες εφαρμογής που γίνονται στο παιδί του προσδίδουν και την απόλυτη εφαρμογή στο σώμα με τα σωματομετρικά δεδομένα του στοιχεία κατά την ημερομηνία παράδοσης. Αυτά όμως λόγω της ταχείας ανάπτυξής του μπορεί να αλλάξουν σύντομα.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του.

Κατά την παράδοση,  μετράται το ύψος και το βάρος  με ακρίβεια και καταγράφεται στο φάκελό του.

Οι θέσεις των πιέστρων, οι οποίες έχουν υπολογιστεί,  με ακρίβεια στα σημεία των ύβων αλλά και στην κορυφή των καμπύλων, αφορούν την δεδομένη στιγμή και  θα πρέπει πάντα να πιέζουν στα ίδια σημεία. Αυτό όμως δε γίνεται εάν το παιδί σας ψηλώσει 2-3 εκατοστά. Εάν ξεπεράσει τα 5 εκατοστά, τότε ο κηδεμόνας θα λειτουργεί αντίθετα, ασκώντας δηλαδή δυνάμεις που θα επιδεινώνουν την σκολίωση.

Θα πρέπει λοιπόν,  να μετράτε κάθε μήνα το παιδί σας χωρίς τον κηδεμόνα.

Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το συνολικό ύψος, αλλά η διαφορά ύψους από την πρώτη μέτρηση μέχρι την τελευταία. Να μετράτε το παιδί σας  χωρίς παπούτσια σε ένα τοίχο σημειώνοντας μια γραμμή με ένα ορθογώνιο τρίγωνο στο ψηλότερο σημείο.

Στην περίπτωση που έχει ψηλώσει περισσότερο από 3 εκατοστά θα πρέπει άμεσα να μας καλέσετε για ένα ραντεβού προσαρμογής. Στο ραντεβού αυτό θα μετρηθεί το παιδί σας με ακρίβεια στο δικό μας αναστημόμετρο και θα υπολογιστεί η διαφορά. Εάν όντως η διαφορά είναι 3 εκατοστά ο κηδεμόνας θα κρατηθεί για service και προσαρμογή στα νέα σωματομετρικά του δεδομένα.

Στην περίπτωση που το παιδί σας έχει ψηλώσει περισσότερο από 3 εκατοστά θα πρέπει να ελεγχθεί η εφαρμογή του κηδεμόνα άμεσα. Εάν ξεπεράσει τα 5 εκατοστά σε ύψος και αν αλλάξει το βάρος του κατά 5 κιλά και άνω ο κηδεμόνας θα λειτουργεί αντίθετα. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος στην εφαρμογή του κηδεμόνα όπως και στα νέα σωματομετρικά δεδομένα για την πιθανότητα νέου κηδεμόνα.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται έγκριση του θεράποντα ιατρού.