Επανέλεγχος

Στο Scoliosis SLC, δίνουμε έμφαση, τόσο στο αρχικό στάδιο, που είναι η σωστή αλλά και αποτελεσματική κατασκευή ενός κηδεμόνα, όσο και στην πορεία θεραπείας του χρήστη.

Στην πρώτη εφαρμογή-παράδοση, έχουν δοθεί μέρος των πιέσεων και εκτονώσεων, προκειμένου να γίνει σταδιακά και χωρίς βία η προσαρμογή του σώματος στα καινούρια δεδομένα.

Καθώς εφαρμόζεται τυπικά και για τις ώρες που ο θεράποντας ιατρός έχει υποδείξει,  το σώμα αλλάζει σταδιακά θέση  μέσα στον κηδεμόνα, κάτι που επιθυμούμε και επιδιώκουμε.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας,  χρειάζεται επανέλεγχος, προκειμένου να προστεθούν στα κατάλληλα σημεία ενισχύσεις, ρυθμίζοντας τις πιέσεις που ασκούνται και τις εκτονώσεις,  καθώς και τους ιμάντες, ώστε να δουλεύει το ίδιο δυναμικά διορθωτικά,  ο κηδεμόνας.

Ανάλογα με την πορεία και την ανάπτυξη του παιδιού,  έχουμε διαφοροποιήσεις και στο ύψος. Χρειάζεται λοιπόν παρακολούθηση και στενή συνεργασία του ιατρού, του τεχνικού ορθοπαιδικού, του παιδιού και των γονέων.

Σε κάθε επανέλεγχο πραγματοποιείται:

Διαδικασία που εγγυάται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στο κέντρο  Scoliosis SLC, σεβόμαστε  και αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα των επανελέγχων . Με γνώμονα την αγάπη για τη δουλειά μας και τα παιδιά, δεσμευόμαστε οι επανέλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας  να παρέχονται,  ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα ποιοτικώς υλικά.