Νέα

Εξειδικευμένες φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις σκολίωσης (PSSE)

 

  •  Τι είδους ασκήσεις είναι καλές για το παιδί μου;  Μπορεί να κάνει διατάσεις;  Θα το βοηθήσουν στη σκολίωση του; Είναι καλό να κάνει κοιλιακούς και ραχιαίους;  Αυτά είναι συχνά ερωτήματα από γονείς που  θέλουν να πληροφορηθούν αν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από το απλά να περιμένουν αν η σκολίωση θα μεγαλώσει τόσο που θα χρειάζεται κηδεμόνα.
  •  Η γενική άσκηση ή μη εξειδικευμένη άσκηση  αποτελείται συνήθως από ασκήσεις ενδυνάμωσης χαμηλού φορτίου και διατάσεις ή δραστηριότητες σαν την  Yoga και το Pilates. Πέραν όμως από τα γενικά τους  οφέλη  δεν μπορούν να προσεγγίσουν θεραπευτικά την τρισδιάστατη  παραμόρφωση που προκαλεί η σκολίωση στη σπονδυλική στήλη.
  • Οι εξειδικευμένες φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις σκολίωσης (PSSE)  σχεδιάζονται εξατομικευμένα με βάση το είδος και το μέγεθος της παραμόρφωσης.

Σύμφωνα με την SOSORT (Society of Scoliosis Orthopedic Rehabilitation and Treatment) οι ασκήσεις αυτές συστήνονται και σε μικρές – μέτριες παραμορφώσεις που δεν χρήζουν κηδεμόνα αλλά και σε συνδυασμό με το διορθωτικό κηδεμόνα. Οι θεραπευτικοί στόχοι αυτών των ασκήσεων είναι:

  • αρχικά να σταματήσουν την εξέλιξη της παραμόρφωσης ή να την μειώσουν,
  • να δράσουν προληπτικά ή θεραπευτικά σε επώδυνα σύνδρομα της σπονδυλικής στήλης,
  • να δράσουν προληπτικά ή θεραπευτικά σε αναπνευστικές διαταραχές
  • μέσω της διόρθωσης της στάσης να βελτιώσουν και την εξωτερική εικόνα του ατόμου με σκολίωση.

Υπό τον όρο εξειδικευμένες φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις σκολίωσης (PSSE) η SOSORT συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις Σχολές που κινούνται υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες της και προς τον κοινό στόχο. Οι μεγαλύτερες Σχολές με σειρά παλαιότητας είναι η  Lyon (Γαλλία),  η Schroth (Γερμανία) η SEAS (Ιταλία),  η BSPTS (Ισπανία),η Dobomed (Πολωνία) η SideShift (Αγγλία) και η FITS (Πολωνία). Αυτό που διαφοροποιεί κάθε μέθοδο από την άλλη είναι οι τεχνικές και ο τύπος ασκήσεων που χρησιμοποιούνται  για να φτάσουν στον κοινό στόχο. Καμία από αυτές τις τεχνικές δεν αποτελεί μέρος προγράμματος βασικού πτυχίου φυσικοθεραπείας σε οποιαδήποτε χώρα.

Τα κέντρα  SCOLIOSIS SLC έχουν εντάξει στο δυναμικό τους εξειδικευμένο – πιστοποιημένο  φυσικοθεραπευτή. Ζητήστε ένα ενημερωτικό ραντεβού στο τηλέφωνο  210-4820211.