Αρθρογραφία

Ευαισθητοποίηση και επαγγελματική ενδυνάμωση ατόμων με ρευματικά νοσήματα

Το Σάββατο  11 Νοεμβρίου στις 11:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων  θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα , η πρώτη ενημερωτική ημερίδα που θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευαισθητοποίηση και επαγγελματική ενδυνάμωση ατόμων με ρευματικά νοσήματα”.

Το θέμα της ημερίδας είναι : Χρόνιο ρευματικό νόσημα, αναπηρία και εργασία… Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε;
Ο  κ. Μαράκης, Εργασιακός Σύμβουλος από το Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης  θα αναπτύξει  τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας  και ο κ.  Αυγουλάς, Δικηγόρος και Motivational Speaker  θα εστιάσει στην  επαγγελματική αποκατάσταση ανθρώπων με αναπηρία.