Νέα

Η αποτελεσματικότητα του κηδεμόνα Scoliosis Brace by ScoliosisSLC στο 16ο Διεθνές Συμπόσιο για τη Σκολίωση

Με εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Διεθνές Συμπόσιο για την Σκολίωση Phillip Zorab, στο Δουβλίνο. Η επιτυχημένη συμμετοχή του κέντρου SCOLIOSIS SLC απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι η επιστημονική ενημέρωση για τα αποτελέσματα της σκολίωσης είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας. Στόχο αποτελεί η ενημέρωση και η μεταφορά νεών δεδομένων σε όλους τους επιστήμονες διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που ασχολούνται με την συντηριτική αποκατάσταση των παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης.


Κατά τη διάρκεια εργασιών του Συμποσίου, η ομάδα του SCOLIOSI SLC παρουσίασε επιστημονική εργασία για την αποτελεσματικότητα του κηδεμόνα Scoliosis Brace by Scoliosis SLC. Οι σύγχρονες μελέτες υποστηρίζουν την χρήση του κηδεμόνα ως μέσου συντηρητικής θεραπείας για την σκολίωση. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να  εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Η πειθαρχία του ασθενή στην θεραπεία, η ηλικία, το φύλλο, το είδος της καμπύλης, η ευκαμψία της σπονδυλικής στήλης και η αρχική γωνία Cobb μπορεί να  το επηρεάσουν. Οι τελευταίες αναλύσεις αναφέρουν ότι ένας κηδεμόνας για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει άμεσα να προσφέρει, σύμφωνα με κάποιους 40% διόρθωση της κύριας καμπύλης μέσα στον κηδεμόνα, ενώ άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η διόρθωση αυτή θα πρέπει να ξεπερνά το 50% μείωσης της καμπύλης μέσα στον κηδεμόνα.


Στο Δουβλίνο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του κηδεμόνα Scoliosis Brace by Scoliosis SLC, στην άμεση διόρθωση που προσφέρει σε θωρακοοσφυικές σκολιώσεις. Ο μέσος όρος γωνίας Cobb των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν 38.80 ενώ κατά τον έλεγχο της διόρθωσης εντός του  Scoliosis Brace, ο μέσος όρος της γωνίας Cobb ήταν 7.60.  Ο μέσος όρος της άμεσης διόρθωσης εντός του κηδεμόνα έφτασε το 81.4% ξεπερνώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τους μελετητές.


Η παρουσία της επιστημονικής ομάδας, στο διεθνές συνέδριο ήταν μόνο η αρχή. Στόχο του κέντρου Scoliosis SLC αποτελεί η καινοτομία και η εξέλιξη. Η ομάδα του Scoliosis SLC συνεχίζει τη μελέτη καταγράφοντας και δίνοντας στη δημοσιότητα ευρήματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της.