Αρθρογραφία

Η Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ) : σχέδιο δράσης για τα προβλήματα της ηλικιακής μετάβασης

Η Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ) πρωτοστατώντας στην προσπάθεια διασφάλισης της υγιούς γήρανσης του ελληνικού πληθυσμού, διαμορφώνει ένα πενταετές σχέδιο δράσης (2017 – 2022) για τα προβλήματα της ηλικιακής μετάβασης, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και στις διάφορες ομάδες χρονίως πασχόντων αλλά και στο γενικό πληθυσμό.
Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια του Φθινοπωρινού Επιστημονικού Συμποσίου της ΕΠΕΜΥ (14-15 Οκτωβρίου), ο πρόεδρος της ΕΠΕΜΥ, Δρ Παναγιώτης Τρόντζας «μεγαλώνοντας επέρχονται αλλαγές στο δέρμα, στις αρθρώσεις, στο μεταβολισμό, στα εσωτερικά όργανα, στη σεξουαλική ζωή, στη φυσική και πνευματική λειτουργικότητα που συνδέονται με τη διαδικασία της γήρανσης. Παράλληλα με την πάροδο της ηλικίας εμφανίζονται ή επιδεινώνονται διάφορες ασθένειες που προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ατομική όσο και στη δημόσια υγεία. Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά με τον αγγλικό όρο “Αgeing”».
Έτσι, στόχοι του σχεδίου δράσης της ΕΠΕΜΥ για το Ageing είναι η βελτίωση της προσωπικής υγείας και ευεξίας με την πάροδο της ηλικίας, η ομαλή μετάβαση των χρονίως πασχόντων στην επόμενη ηλικιακή ομάδα και η προσαρμογή της δημόσιας υγείας στις απαιτήσεις που προκαλεί το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού.
Η  ΕΠΕΜΥ για την υλοποίηση του σχεδίου επενδύει στη διεταιρικότητα, στις συνέργειες των ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και στη συνεργασία με τις άλλες συναφείς επιστημονικές εταιρείες, τις ενώσεις ασθενών και άλλους ενδιαφερόμενους.
Για το 2018, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΕΜΥ σχεδιάζει την εκστρατεία «Μεγαλώνοντας – Η ηλικιακή μετάβαση», η οποία πρόκειται να περιλάβει δράσεις, όπως η συνεχιζόμενη ιατρική, η εκπαίδευση άλλων επαγγελματιών υγείας, η εκπόνηση επιδημιολογικής έρευνας, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των συλλόγων ασθενών, οι συνέργειες με τη φαρμακοβιομηχανία και φυσικά η κατάθεση προτάσεων για θεσμικές αλλαγές στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης του ageing.