Νέα

Η ψηφιακή εξέταση στο δρόμο της Σκολίωσης και της Κύφωσης

DSC_0670Η  ιδιοπαθής σκολίωση και η κύφωση αποτελούν τις συχνότερες παθήσεις σπονδυλικής στήλης σε εφήβους και έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 2% έως 4% παιδιών και νέων ηλικίας από 9 έως 18 ετών εκδηλώνει αυτές τις παθήσεις, οι οποίες στην πλειονότητα των περιστατικών μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, δηλαδή χωρίς επέμβαση. Τόσο στα παιδιά  όσο και στους ενήλικες μπορούν να αποφευχθούν χειρουργικές επεμβάσεις  όταν γίνονται ετήσιες διαγνωστικές εξετάσεις. Χάρη στο εξελιγμένο μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας, Formetric 4D , στα κέντρα  Scoliosis Spine Laser Center ,  τα παιδιά αποφεύγουν την έκθεση σε μεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας. Υπολογίζεται ότι ένα παιδί στο οποίο θα γίνει διάγνωση σκολίωσης θα υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας σε περισσότερες από 20 ακτινογραφίες. Το Formetric 4D δίνει την τρισδιάστατη απεικόνιση και ανάλυση της σπονδυλικής στήλης  χωρίς ακτινοβολία, καθώς μπορεί και μειώνει τη χρήση ακτινογραφιών κατά 50%. Με τη χρήση Formetric 4D σε ελάχιστο χρόνο γίνεται μέτρηση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης και των παραμέτρων της πάθησης χωρίς να εκτίθεται το παιδί σε ακτινοβολία. Τα δεδομένα που συλscoliosisslc data - Αντίγραφολέγονται μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό book για κάθε παιδί ξεχωριστά και δημιουργείται χάρτης σκελετικής υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του . Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλα τα στοιχεία μιας μέτρησης στα παιδιά αντικατοπτρίζουν τη σημερινή του εικόνα, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί στη πορεία.