Νέα

Ιατρικό Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα από το ΥΓΕΙΑ

To ΥΓΕΙΑ, σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Ιατρών ΥΓΕΙΑ, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχει δημιουργήσει το Ιατρικό Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα και έχει θεσπίσει υποτροφίες για πτυχιούχους της Ιατρικής, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό, στις παθολογικές ή χειρουργικές ειδικότητες.
Το πρόγραμμα αφορά 14 υποτροφίες και είναι διάρκειας 4 μηνών. Απευθύνεται σε νέους ιατρούς που πρόκειται να ειδικευτούν στις ειδικότητες της Παθολογίας και Χειρουργικής και σκοπεύουν να εργασθούν ως νοσοκομειακοί ιατροί. Περιλαμβάνει παρακολούθηση των εργασιών των Παθολογικών κλινικών καθώς και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ή των Χειρουργικών Κλινικών. Επίσης περιλαμβάνει φροντιστηριακά μαθήματα Παθολογίας και Χειρουργικής από ιατρούς του ΥΓΕΙΑ και ειδική εκπαίδευση στις απεικονιστικές μεθόδους.  Στο τέλος του τετραμήνου, χορηγούνται πτυχία παρακολούθησης και οικονομική ενίσχυση για τον κάθε συμμετέχοντα. Προκήρυξη Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος από 12/02/2018 έως 15/06/2018.