Τι είναι το κάταγμα σπονδυλικής στήλης;

Κάταγμα σπονδυλικής στήλης ονομάζουμε, το σπάσιμο των οστών της σπονδυλικής στήλης.

Με άλλα λόγια, εννοούμε τη διακοπή της συνέχειας της σπονδυλικής στήλης, επειδή κάποιο οστό σπάζει, ή ραγίζει, ή γενικότερα παραμορφώνεται η αρχική του μορφή.

Τα περισσότερα κατάγματα, προκαλούνται κυρίως από πτώσεις, τροχαία ατυχήματα ή από οστεοπόρωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει πόνος και πιθανή παραμόρφωση. Σε σοβαρές περιπτώσεις, υπάρχουν  συμπτώματα μουδιάσματος των άκρων,  καθώς και δυσκολία κίνησης αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει άμεση εξέταση από ιατρό,  καθώς έτσι εξασφαλίζεται η έγκυρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία.

Τα κατάγματα στην σπονδυλική στήλη ονομάζονται και σπονδυλικά ή συμπιεστικά κατάγματα.

Εφόσον δεν υφίσταται νευρολογική βλάβη, το κάταγμα σπονδυλικής στήλης μπορεί να θεραπευτεί με συντηρητική αγωγή, δηλαδή με τη χρήση ορθοπαιδικού  κηδεμόνα. Αντίθετα, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, χρειάζεται χειρουργική θεραπεία

Ο σκοπός της χρήσης ορθοπαιδικού κηδεμόνα είναι διττός : από την μία πλευρά ελαττώνει το άλγος που προέρχεται από το ίδιο το κάταγμα και τον μυϊκό σπασμό που μπορεί να δημιουργείται στους μυς της περιοχής και από την άλλη προστατεύει την περιοχή στις καθημερινές σας δραστηριότητες, ώστε τα κατάγματα να επουλωθούν όσο το δυνατό σωστότερα και επαρκέστερα, μειώνοντας έτσι και τον κίνδυνο υπερβολικής κυφωτικής διαμόρφωσης. Η χρήση του απαιτεί προσοχή σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Πρέπει ο ασθενής να θυμάται ότι ο κηδεμόνας-νάρθηκας είναι προσωρινό μέτρο και να μην επαναπαύεται στη χρήση του. Η σπονδυλική στήλη θα πρέπει να «σταθεί»μόνη της σε όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα γίνεται. Για το λόγο αυτό η χρήση του κηδεμόνα οφείλει να περιορίζεται σε χρονική διάρκεια μέσα στην ημέρα, καθώς ο καιρός περνά, και να αυξάνεται ο χρόνος και η ένταση των ασκήσεων ενδυνάμωσης των μυϊκών ομάδων.