Αρθρογραφία

Κηδεμόνας: Ώρες εφαρμογής και τάση στους ιμάντες

Το χρονικό διάστημα χρήσης, το ωράριο εφαρμογής και ο τύπος κηδεμόνα ορίζονται ξεχωριστά ανά περίπτωση, πάντα σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό και τον ειδικό επαγγελματία τεχνικό ορθοπαιδικό του κέντρου μας.

Ο κηδεμόνας θα πρέπει να εφαρμόζεται ΠΑΝΤΑ, σύμφωνα και ΜΟΝΟ με τη γνωμάτευση του ιατρού. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ώρες του νυχτερινού ύπνου.

Αρχικά θα γίνει μια προοδευτική εφαρμογή από το σημείο ελάχιστης επιτρεπτής τάσης,  που σχεδιάστηκε κατά την παράδοση.

Στη συνέχεια, τις επόμενες ημέρες, θα προστίθενται επιπλέον ώρες εφαρμογής μέχρις ότου σε περίπου 15-20 μέρες, φθάσει στο πλήρες ωράριο εφαρμογής και οι ιμάντες έχουν τάση που αγγίζει το σημείο μέγιστης τάσης. Μετά τις 20 ημέρες η τάση θα υπερβαίνει πάντα το σημείο μέγιστης τάσης, εάν αυτό είναι εφικτό και ανεκτό. Την ώρα του φαγητού και έως μια ώρα μετά, μπορούμε να τοποθετήσουμε την τάση, στο ελάχιστο σημείο επιτρεπτής τάσης.

Θα πρέπει να τηρείται ευλαβικά η χρονική εφαρμογή του κηδεμόνα  και να ελέγχετε τους ιμάντες καθημερινά, οι οποίοι θα πρέπει πάντα να είναι σε τάση και σε κάθε περίπτωση περισσότερη από το σημείο μέγιστης τάσης.

Την ημέρα παράδοσης, ο κηδεμόνας λειτουργεί στη συγκεκριμένη τάση, δημιουργώντας αντίθετα ζεύγη δυνάμεων, που πιέζουν στα προκαθορισμένα σημεία διόρθωσης.

Η συνεχόμενη όμως τάση σε αυτά τα σημεία, δημιουργεί αντιστροφή και εκτόνωση με αποτέλεσμα να επιφέρει διορθωτικές αλλαγές στο σώμα. Συνεπώς θα πρέπει να ασκηθούν μεγαλύτερες δυνάμεις στα ίδια σημεία για να υπάρχει συνέχεια στις διορθωτικές δυνάμεις του κηδεμόνα. Άρα θα πρέπει η τάση να αυξάνεται καθημερινά πέρα από το μέγιστο τελικό σημείο, τόσο όσο οι ιμάντες να είναι πάντα σε τάση. Περίπου μισό με ένα χιλιοστό την ημέρα ανάλογα την ηλικία του παιδιού και την ελαστικότητα της σπονδυλικής στήλης.

Μετά από ένα μήνα πραγματοποιείται επανέλεγχος, όπου γίνονται νέες ρυθμίσεις.