Νέα

Με ψυχραιμία αντιμετωπίζουμε την σκολίωση και την κύφωση

Η ψυχραιμία, η σοβαρότητα, η αξιοπρεπής στάση  αποτελούν τα συστατικά  που μπορούν να μας οδηγήσουν στην αντιμετώπιση της σκολίωσης, της κύφωσης  και άλλων παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης. Η αντιμετώπιση  δεν πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία λύπησης ή οίκτου προς το άτομο που έχει σκολίωση ή κύφωση. Δεν χρειάζεται άγχος,  πανικός,  νευρικότητα και  φόβος. Τα παιδιά ή οι έφηβοι με σκολίωση ή κύφωση δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Τα πάντα λειτουργούν απολύτως φυσιολογικά.  Μπορεί να έχουν σκολίωση ή κύφωση άλλα δεν υπάρχουν απαραίτητα συμπτώματα ή  εμφανή σημεία.

Συμπτώματα  είναι τα υποκειμενικά ενοχλήματα που αισθάνεται κάποιος και τον οδηγούν στο γιατρό, ενώ κλινικά σημεία  είναι τα αντικειμενικά ευρήματα που διαπιστώνει ο θεράπων γιατρός κατά την κλινική εξέταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα σημεία είναι οφθαλμοφανή ή εντυπωσιακά, ώστε μπορεί να τα παρατηρήσει και το ίδιο το άτομο ή οι γονείς.

Η έγκαιρη διάγνωση, είναι το Α και το Ω για την αντιμετώπιση με επίσκεψη σε  ορθοπαιδικό, ειδικό στην σπονδυλική στήλη, ο οποίος και θα συστήσει τη χρήση ή όχι κηδεμόνα και θα συνεργαστεί με τον ειδικό τεχνικό για την κατασκευή του και για τις διορθώσεις που θα γίνονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Απαραίτητη η στενή συνεργασία γιατρού, ειδικού τεχνικού,  φυσιοθεραπευτή (εάν χρειαστεί), πάσχοντα, οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος.

Επειδή  η έγκαιρη διάγνωση, με τη διενέργεια ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων για τη διαπίστωση ή ανίχνευση ενός προβλήματος υγείας, πριν εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα, παρέχει τη δυνατότητα για άμεση και αποτελεσματική θεραπεία, στα κέντρα Scoliosis SLC έχουν αναπτυχθεί οργανωμένα προγράμματα πρόληψης.

Πρόληψη δεν είναι οι ετήσιες διαγνωστικές εξετάσεις. Ο τακτικός προληπτικός  έλεγχος μπορεί να εντοπίσει τις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης.