Η μέθοδος SEAS αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί    για μέτριες σκολιώσεις,  ώστε να μειωθεί η ανάγκη για κηδεμόνα ή σε συνδυασμό με τον κηδεμόνα για να αποτρέψει τον κίνδυνο εξέλιξης της σκολίωσης.  Η μέθοδος SEAS βοηθά στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και στη μείωση των λειτουργικών ελλειμμάτων.  Εκπαιδεύει το άτομο  να υιοθετεί μία διορθωμένη στάση κατά τη διάρκεια των καθημερινών του δραστηριοτήτων.

Είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης επιστημονικά προσαρμοσμένο σε όλες τις πτυχές της συντηρητικής θεραπείας της σκολίωσης,  βασίζεται στην πιο πρόσφατη έρευνα και εξελίσσεται συνεχώς με την εισαγωγή νέων γνώσεων από την επιστημονική βιβλιογραφία. Για τις ήπιες-μέτριες καμπύλες κατά τη διάρκεια της ενεργού ανάπτυξης, η SEAS χρησιμοποιείται  είτε για να μειώσει την ανάγκη χρήσης κηδεμόνα, ή σε συνδυασμό με τη χρήση κηδεμόνα για να επιβραδύνει, να σταματήσει και ενδεχομένως να αντιστρέψει την εξέλιξη της καμπύλης καθώς και να προετοιμάσει τον πάσχοντα  για την μετά τη χρήση κηδεμόνα περίοδο. Μόλις αφαιρεθεί ο κηδεμόνας, ο ασθενής είναι σε θέση να διατηρήσει τη διορθωμένη στάση λόγω της αυξημένης μυϊκής δύναμης του κορμού, της βελτιωμένης ζωτικής χωρητικότητας και της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου.

Η SEAS εκπαιδεύει το  νευροκινητικό  σύστημα  για να ενεργοποιήσει το αντανακλαστικό της αυτοδιόρθωσης της στάσης κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων.

Βάση της είναι μία ενεργητική αυτοδιόρθωση που πραγματοποιείται χωρίς εξωτερική βοήθεια και εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργικών ασκήσεων.

Η αυτοδιόρθωση είναι εξατομικευμένη για  το κάθε άτομο, ανάλογα με το είδος της πάθησης, και αποφασίζεται μόνο από έναν καταρτισμένο φυσικοθεραπευτή. Η κάθε άσκηση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασκούμενου.

Στις περιπτώσεις που το άτομο πρέπει να διορθώσει παραπάνω από μία παραμόρφωση, οι αυτοδιόρθωσεις διδάσκονται σταδιακά μέχρι να είναι σε θέση να ελέγξει  και να σταθεροποιήσει ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη.

Συνήθης σκολιωτική στάση
αυτοδιόρθωση

Το άτομο συνεπώς εκπαιδεύεται στην ενεργητική αυτοδιόρθωση και οι ασκήσεις που ακολουθούν,  γίνονται πάντα διατηρώντας την απαιτούμενη διόρθωση.

Τελικός στόχος είναι, αναπτύσσοντας τους νευρομυϊκούς μηχανισμούς, να μπορεί να υιοθετήσει συνειδητά μία σωστή ευθυγράμμιση του σώματος και να είναι σε θέση να την διατηρεί αυτόματα.

Μόλις έχει επίγνωση της παραμόρφωσης και των απαιτούμενων αλλαγών, είναι σε θέση να κάνει συνειδητά προσαρμογές στη στάση του σώματος (ενεργητική αυτοδιόρθωση) για να βρει την καλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής  στήλης μέσα σε 3D χωρικά επίπεδα.

Το πλεονέκτημα της μεθόδου SEAS, όπως και με την μέθοδο Schroth, είναι ότι καταφέρνει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την τρισδιάστατη φύση της σκολίωσης και στα τρία επίπεδα.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της μεθόδου SEAS είναι η «ομαδική προσέγγιση» που περιλαμβάνει τον γιατρό, τον φυσιοθεραπευτή, τον ορθοτιστή και την οικογένεια του  ατόμου. Αυτή η προσέγγιση, βασίζεται στην πεποίθηση, ότι η ομαδική εργασία παράγει μεγαλύτερη επιτυχία στη θεραπεία, βελτιώνει τη συμμόρφωση των ατόμων με ασκήσεις, οδηγώντας σε βελτιωμένο αποτέλεσμα. Η οικογενειακή συμβουλευτική, με έντονη συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας καθ ‘όλη τη διάρκεια της θεραπείας, αποτελεί επίσης σημαντική πτυχή του προγράμματος θεραπείας SEAS.

Διαδικασία: στην πρώτη συνεδρία πραγματοποιείται κλινική αξιολόγηση και με την βοήθεια της ακτινογραφίας λαμβάνονται οι κλινικές αποφάσεις σε σχέση με τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν αλλά και την αυτό-διόρθωση που θα προηγηθεί.

Ανάλογα τον τύπο παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης είναι και ο αριθμός των συνεδριών που θα απαιτηθούν. Σε κάθε συνεδρία μεταβάλλεται το ασκησιολόγιο, έως ότου πραγματοποιηθούν όλες όσες απαιτούνται. Κάθε συνεδρία έχει απόσταση από την προηγούμενη 6-8 εβδομάδες. Στο ενδιάμεσο  ο ασκούμενος , οφείλει να επαναλαμβάνει το πρόγραμμα του για τουλάχιστον 20 λεπτά την μέρα.

Όπως και με τις άλλες μεθόδους, οι ενδείξεις για τη θεραπεία της σκολίωσης με τη μέθοδο SEAS βασίζονται στις οδηγίες SOSORT.

Σύμφωνα με τη  μέθοδο SEAS, ο κηδεμόνας  δεν πρέπει να επιβάλλει περιορισμούς στην προσωπική και κοινωνική ζωή ενός νεαρού ατόμου,  πρέπει να ενθαρρύνει έναν ενεργό τρόπο ζωής και να προάγει μια θετική εικόνα του σώματος.

SEAS,  (Scientific Exercise Approach for Scoliosis),  είναι το ακρωνύμιο για την επιστημονική προσέγγιση ασκήσεων  για σκολίωση, αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας του ISICO, (Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale). To ISICO αποτελείται από ένα δίκτυο Ιταλών επιστημόνων,  εξειδικευμένων σε παθήσεις σπονδυλικής στήλης.  Ιδρύθηκε το 2002 από τον Stefano Negrini,  με σκοπό την συντηρητική θεραπεία των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.