Νέα

Μπορεί η σκολίωση να επηρεάσει τους πνεύμονες ;

Η εξέταση της πνευμονικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση) έδειξε ότι άτομα με σημαντικού βαθμού σκολίωση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης παρουσιάζουν αναπνευστική ανεπάρκεια σε σημαντικό ποσοστό ακόμα και σε μικρή ηλικία. Κλινικές μελέτες σε εφήβους έδειξαν αναπνευστική δυσλειτουργία ανάλογη με τον βαθμό της θωρακικής σκολίωσης, ενώ σε ποσοστό 20% των περιπτώσεων η αναπνευστική αυτή δυσλειτουργία ήταν σημαντικού βαθμού. Μια πολύ σοβαρή σκολίωση προκαλεί παραμόρφωση στο θωρακικό τοίχωμα και μπορεί να περιορίσει σημαντικά την χωρητικότητα του θώρακα. Τα προβλήματα από το αναπνευστικό σύστημα είναι ανάλογα με το μέγεθος της παραμόρφωσης.  Είναι επομένως γεγονός ότι η αντιμετώπιση της σκολίωσης σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να έχει σαν στόχο, εκτός των άλλων, την πρόληψη σοβαρών αναπνευστικών προβλημάτων στο άμεσο και απώτερο μέλλον.