Νέα

Όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για την μέτρηση FORMETRIC 4D

Για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για την μέτρηση FORMETRIC 4D με την βοήθεια της οποίας εντοπίζονται προβλήματα ορθοσωμίας μας ενημερώνει ο Κος Γεώργιος Κελάλης, Ορθοπαιδικός, Χειρούργος σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Ευρωκλινικής Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου μας.

  1. Γιατί δεν έχει καθόλου ακτινοβολία η εξέταση; Πως πραγματοποιείται;

Η εξέταση FORMETRIC 4D γίνεται με επιφανειακή τοπογραφία μέσω συστήματος ταχυφωτογράφησης (10 εικόνες/ δευτερόλεπτο) και ανάλυση με ειδικό λογισμικό. Ως εκ τούτου δε χρησιμοποιείται ακτινοβολία.

  1. Ποιο πλεονέκτημα, εκτός της απουσίας ακτινοβολίας, έχει η συγκεκριμένη μέθοδος;

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι φυσικά η έλλειψη ακτινοβολίας. Επιπλέον είναι ασφαλής για κάθε ηλικία, ανεξάρτητα προβλημάτων υγείας, ενώ μπορεί να ελέγξει τόσο τη στάση όσο και την κίνηση (δυναμικός έλεγχος).

  1. Αφορά μόνο παιδιά ή μπορεί να ενδιαφέρει και ενήλικες;

Η εξέταση γίνεται τόσο σε παιδιά (από ηλικίας 10 ετών και άνω) μεμονωμένα αλλά και σε μαζικούς ελέγχους (school screening), όσο και σε ενήλικες. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ο έλεγχος σε ενήλικες καθώς ολοένα και αυξάνονται τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης.

  1. Τι είναι ο χάρτης ορθοσωμίας και σε τι μας βοηθάει;

Μέσω των τακτικών επανελέγχων (που λόγω έλλειψης ακτινοβολίας είναι εφικτό) δημιουργείται συγκριτικός χάρτης εξέλιξης της στάσης του σώματος τόσο στον ενήλικα όσο και στο παιδί, ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης του κορμού του.

  1. Τι θεραπευτικές επιλογές υπάρχουν για τα προβλήματα ορθοσωμίας;

Η κυριότερη μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων ορθοσωμίας είναι η εξειδικευμένη άσκηση στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε συνεργασία με εκπαιδευμένους επαγγελματίες καθορίζεται το είδος της άσκησης που αφορά σε κάθε περίπτωση. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και διορθωτικοί κηδεμόνες.

  1. Τι θα πρέπει να μας υποψιάσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ορθοσωμίας και θα πρέπει να επισκεφθούμε τον ιατρό;

Οποιαδήποτε ανισορροπία ή μεταβολή στην εμφάνιση, στάση και βάδιση ενός παιδιού ή ενήλικα (ύψος ώμων και ωμοπλάτης, θέση λεκάνης κ.ά ). Είναι σημαντικό να εξετάζονται έγκαιρα από ειδικό ορθοπαιδικό. Στην παιδική ηλικία είναι απαραίτητο να γίνεται ετήσιος προληπτικός έλεγχος σκολίωσηςκύφωσης – ορθοσωμίας.
Ζητήστε ένα ενημερωτικό ραντεβού στο τηλέφωνο  210-4820211.