Πελματογράφημα με Πελματογράφο απο την Scoliosis SLC

Μια σύγχρονη, σύντομη και χωρίς ακτινοβολία εξέταση.

Ο πελματογράφος είναι μια διαγνωστική ιατρική συσκευή ψηφιακής τεχνολογίας, που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία  με εκατοντάδες ή και χιλιάδες ψηφιακούς  αισθητήρες σάρωσης, οι οποίοι καταγράφουν τις πιέσεις που ασκούνται σε κάθε σημείο του πέλματος, όταν αυτό βρίσκεται σε επαφή με την επιφάνειά της, τον χρόνο βάδισης, την ισορροπία σε σχέση με το κέντρο βάρους του σώματός, την ανάλυση της βάδισης καθώς και την φόρτιση της ποδικής καμάρας, και με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης και ανάλυσης ανά μέτρηση. Με τη συσκευή είναι συνδεδεμένος ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Κατά το Πελματογράφημα (το αποτέλεσμα της μέτρησης του πελματογράφου), καταγράφονται οι πιέσεις στα κάτω άκρα, μετρώνται με ακρίβεια η επιφάνεια στήριξης, οι γωνίες και οι αποστάσεις και αναλύεται η σταθερότητα του εξεταζομένου, ενώ διενεργείται έλεγχος της βάδισης ταυτόχρονα με την εξέταση των κάτω άκρων.

Υπάρχουν δύο είδη πελματογράφων

  • Ο στατικός, όπου το άτομο στέκεται επάνω στην πλατφόρμα και τα δεδομένα (μορφολογία του πέλματος, κατανομή πιέσεων, ισορροπία, επιφάνεια στήριξης και πολλά άλλα) καταγράφονται στον υπολογιστή και
  • Ο δυναμικός, όπου ο εξεταζόμενος περπατά επάνω στην πλατφόρμα με ταχύτητα βάδισης και ο υπολογιστής καταγράφει τα στοιχεία (τύπο και χρόνο βάδισης, κατανομή βάρους, άξονα σώματος κατά τη βάδιση και πολλές άλλες παραμέτρους), ενώ εντοπίζει με ακρίβεια την κατανομή βάρους και την μορφολογία του πέλματος.
Στατικός Πελματογράφος
Δυναμικός Πελματογράφος

Το κέντρο Scoliosis SLC διαθέτει και τα δύο.

Το πλεονέκτημα του πελματογράφου, είναι ότι δεν χρειάζεται καμία ειδική προετοιμασία, ο εξεταζόμενος δεν αισθάνεται τίποτα, δεν υπάρχει πρόσληψη φαρμάκων, η εξέταση είναι σύντομη και οικονομική.

Ένας ενδελεχής διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει :

  • παρατήρηση ευθυγράμμισης σπονδυλικής στήλης
  • μέτρηση πλατυποδίας/ βλαισοπλατυποδίας κ.α.
  • ακριβή μέτρηση μήκους κάτω άκρων ( ανισοσκέλια)
  • παράθεση/συζήτηση ευρημάτων και θεραπευτικών προσεγγίσεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο