Στο κέντρο Scoliosis SLC, όλες οι υπηρεσίες και κατασκευές είναι πιστοποιημένες από Lloyd’s και ΕΟΦ με έγκριση CE και γραπτή εγγύηση 2 ετών