Νέα

Σ. Παπαστεφάνου: Η επιστήμη και η έρευνα στο 10ο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης

Η κορύφωση της απήχησης και της επίδρασης που θα έχει το έργο ενός επιστήμονα προσδιορίζονται από μια σειρά στοιχείων, τα όποια μπορούν να διέπουν την προσωπικότητά του και να καθορίζουν το επιστημονικό του πεδίο.

Η  ποιότητα και ικανότητα ενός επιστήμονα (περιλαμβάνει τη νοημοσύνη, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ομαδική εργασία, την επικοινωνιακή ικανότητα, τα κίνητρα, τη δεξιότητα στη συγγραφή κ.α.) τείνει να μένει σταθερή διαχρονικά και δεν αλλάζει εύκολα. Άλλωστε , σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, η στροφή σε επιστημονικές μεθόδους εστιασμένες στον πολίτη, τεκμηριωμένες από την έρευνα και τη διεθνή γνώση, προβάλλει όσο ποτέ ως επιτακτική ανάγκη.

Στον ποιοτικό παράγοντα και στην απήχηση του επιστημονικού έργου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο 10ο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ,  ο Σ. Παπαστεφάνου, χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης.

Related Posts