Νέα

Σκολίωση: Εσείς ρωτάτε … εμείς απαντάμε

Ποιά είναι η καταλληλότερη ηλικία για τον πρώτο έλεγχο ενός παιδιού για σκολίωση ;
Καταλληλότερη είναι η ηλικία των 9 ετών, εκτός αν νωρίτερα έχει ανιχνευτεί από τον παιδίατρο κάποια διαταραχή.

Πόσο συχνά χρειάζεται επανέλεγχος αν διαγνωστεί σκολίωση ;
Εξαρτάται από τη βαρύτητα της σκολίωσης. Συνήθως οι επανέλεγχοι γίνονται ανά εξάμηνο.

Τι συνέπειες θα έχει η σκολίωση στο παιδί;
Οι βαρειές σκολιώσεις πέρα, από το αισθητικό πρόβλημα λόγω της παραμόρφωσης του θώρακα, της μέσης  και της λεκάνης μπορεί να προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία ζωτικών οργάνων. Οι μικρότερες σκολιώσεις, σε βάθος χρόνου ή στην ενήλικο ζωή, συνήθως προκαλούν αλλοιώσεις των μεσοσπονδυλίων δίσκων (δισκοπάθειες ) και εκφυλιστικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης.