Νέα

Συνέντευξη με τον πρόεδρο του “Athens Shoulder Course”, Διευθυντή της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία, κ. Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκη

Athens Shoulder Course” στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του Νοσοκομείου Μητέρα

 

Η Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το διεθνές σεμινάριο Athens Shoulder Course. Η διοργάνωση φέτος θα έχει διεθνή χαρακτήρα, αφού πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ιταλική Αρθροσκοπική Εταιρεία (Societa Italiana di Arthroscopia).  Το σεμινάριο αυτό θα λάβει χώρα στην Αθήνα 1, 2 και 3 Φεβρουαρίου. Το θεωρητικό μέρος θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του συνεδριακού κέντρου «Νικόλαος Λούρος» του Νοσοκομείου Μητέρα, ενώ το πρακτικό μέρος στο εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρόεδρος του Athens Shoulder Course, Διευθυντής της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία, κ. Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης, πρωτοπόρος και με πολυετή εμπειρία στην Χειρουργική του Ώμου μίλησε για τα πρωτοποριακά σημεία και στοιχεία του σεμιναρίου.

Ποιος είναι ο στόχος και σκοπός  του σεμιναρίου;

Κύριος στόχος είναι η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων μεταξύ διακεκριμένων Χειρουργών Ώμου, Ελλήνων και Αλλοδαπών, σε θέματα που αφορούν το σύνολο των παθήσεων του ώμου. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των Ορθοπαιδικών στον σύγχρονο τρόπο διαγνωστικής προσπέλασης, συντηρητικής αντιμετώπισης και χειρουργικής θεραπείας των παθήσεων του ώμου.

Ποια είναι τα πρωτοποριακά σημεία και στοιχεία του σεμιναρίου;

Πέραν των διαλέξεων, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιστημονικές αντιπαραθέσεις, ερευνητικά θέματα και στρογγυλές τράπεζες που αναφέρονται στο σύνολο των παθολογικών καταστάσεων της άρθρωσης του ώμου.

Η θεωρητική εκπαίδευση συνοδεύεται από πρακτική εξάσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα με αρκετό χρόνο εκπαίδευσης και εξάσκησης για τους εκπαιδευόμενους. Πρόσκληση αποτελεί η παρουσία  Ορθοπαιδικών από διαφορετικές χώρες με διαφορετική αντίληψη σχετικά με την αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων και αλληλεπίδραση μεταξύ τους και παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή

 Πως συνδυάζεται στο τομέα της  Χειρουργικής Ώμου η  καινοτομία και τεχνολογία;

 Η βελτίωση των αποτελεσμάτων και της μακροβιότητας των χειρουργικών επεμβάσεων έχει άμεση σχέση με την ποιότητα των εμφυτεύσιμων υλικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις. Στην χειρουργική του ώμου αξιοποιούνται όλες οι τεχνολογικές καινοτομίες στην κατασκευή υλικών και χειρουργικών ηλεκτρονικών συσκευών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υλικών και η ασφάλεια από την χρήση τους.

 Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πιθανόν  αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Ορθοπαιδικοί  σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους Ορθοπαιδικούς;

 Τα προβλήματα είναι ποικίλα και χρονολογούνται από πολλών ετών. Κύρια προβλήματα είναι:

  1. Ο ιατρικός υπερπληθυσμός που δεν επιτρέπει την ιατρική εξειδίκευση
  2. Η έλλειψη σαφούς εξειδίκευσης σε χειρουργικούς τομείς ενδιαφέροντος και συνεχιζόμενης δια βίου μάθησης
  3. Η  παντελής απουσία αξιολόγησης, ιδίως στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας
  1. Η ανυπαρξία βάσεων δεδομένων καταγραφής των ιατρικών πράξεων (registries)
  2. Η μη κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και η απουσία ουσιαστικής χρηματοδότησης από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας
  3. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός Δημόσιου και Ιδιωτικού Συστήματος Υγείας αντί της επωφελούς συνεργασίας προς όφελος των ασθενών και της πραγματικής Οικονομίας.