Αρθρογραφία

Συντήρηση του κηδεμόνα

Την ημέρα παράδοσης, πριν την πρώτη χρήση του κηδεμόνα, καθαρίστε τον καλά, εσωτερικά και εξωτερικά με μωρομάντηλα και σκουπίστε με μια πετσέτα.

Προσοχή μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι αέρος.

Η καθημερινή καθαριότητα του κηδεμόνα (του θερμοπλαστικού και του αφρώδους) γίνεται με μωρομάντηλα.

Η τάση που ασκείται στους ιμάντες μπορεί να τους καταστρέψει σε κάποιο διάστημα. Το διάστημα αυτό διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Το ίδιο θα συμβεί και με τα πριτσίνια που τους συγκρατούν στον κηδεμόνα.

Η αλλαγή τους μπορεί να γίνει άμεσα χωρίς επιβάρυνση.

Οι ιμάντες δεν πλένονται ούτε καθαρίζονται. Οι ιμάντες αντικαθίστανται χωρίς επιβάρυνση στο κέντρο μας.

Οποιοδήποτε υλικό του κηδεμόνα  χρήζει αντικατάστασης, αυτή γίνεται άμεσα και χωρίς επιβάρυνση στο κέντρο μας.

Σε κάθε περίπτωση ο κηδεμόνας θα πρέπει να υποβάλλεται σε service και καθαρισμό μια φορά το εξάμηνο.